Členské příspěvky 2017 pro KČT, odbor SK VIKTORIA Žižkov

 

Pro krytí činnosti a nákladů se platí roční členské příspěvky podle níže uvedené tabulky.

Strukturovaní příspěvky členů na rok 2017 pro KČT ústředí a KČT oblast Praha se uhradí z aktivního zůstatku na našem běžném účtu.

Členové zaplatí pouze příspěvek pro odbor 150 Kč ve všech kategoriích.

U seniorů platí hranice dosažení věku u žen 60, u mužů 62 let.

Členské předplatné časopisu Turista ve výši 366 Kč si platí každý sám.

 

Rozšířené členství zahrnuje zlevněné předplatné na rok 2017 na časopis Turista (366 Kč)

Platba za časopis TURISTA zůstává odboru, který časopis objedná a uhradí předplatné.

 

Příspěvky můžete zaplatit od 15. 11. 2016 do 31. 1. 2017 osobně u vedoucího oddílu nebo

převodem na účet KČT, odbor SK VIKTORIA Žižkov č. 238463291/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo členského průkazu.

Dokladem o zaplacení příspěvku na rok 2017 je členský průkaz prodloužený přelepkou s aktuálním datem platnosti do 1/2018.

KČT, odbor SK VIŽ -Tabulka struktury členských příspěvků pro rok 2017

 

                         Příspěvek pro: >>

ústředí

oblast

KČT

celkem

odbor 101009

KČT+odbor

Časopis

Turista

       Základní typ/kategorie člena

 

 

 

 

 

 

 

Junior, senior, invalidní důchodce

(90)

(50)

(130) 0

150

150

 

Dospělý

(150)

(130)

(250) 0

150

150

 

Rodinná známka - nositel

(300)

(100)

(400) 0

150

150

 

Rodinná známka - další člen rodiny

(0)

(20)

(20)  0

150

150

 

       Rozšířený typ/kategorie člena

 

 

 

 

 

 

 

Junior, senior, invalidní důchodce

(490)

(50)

(540) 0

150

150

 

Dospělý

(550)

(130)

(680) 0

150

150

 

Rodinná známka - nositel

(700)

(100)

(800) 0

150

150

 

Rodinná známka - další člen rodiny

(0)

(20)

(20)  0

150

150

 

Duplikát ztraceného průkazu

??

 

 

 

 

 

Částky uvedené v závorkách uhradí odbor z vlastních prostředků.

Dotace členům OZP

V roce 2016 pojišťovna OZP svým klientům opět proplácí členský příspěvek KČT do výše 500 Kč. Klientům OZP bude vydá KČT o zaplacení příspěvku potvrzení, které využijí k uplatnění svého nároku.

Prosím, požádejte si o jeho vystavení.