Klub se představuje a trochu historie

 

Klub vznikl v roce 1975 lety pod ochranným pláštíkem TJ Viktoria Žižkov z oddílu mládeže TUSCARORA, kterému byla v Praze 5 zakázána činnost pro podezření ze skautské činnosti. Krátce na to se vytvořil oddíl pěší turistiky dospělých. Členy tohoto oddílu byli převážně rodiče dětí členů oddílu mládeže, kteří tak vyjádřili nesouhlas s rozhodnutím komunistického aparátu zrušit tábornicko-turistický oddíl působící do roku 1974 při OPDM v Praze 5. Do oddílu pěší turistiky začali chodit rodiče dětí také proto, aby si nepřipadali před svými aktivními ratolestmi jako zavrženíhodní "paďouři". Dlouholetá praxe ukázala, že to byl dobrý nápad. Zatím co děti trávily volné chvíle v přírodě v kolektivu TOMu, mohli rodiče klidně vyrazit do lesů a strání za pohybem na zdravém vzduchu. K takto vytvořenému základu oddílu přibývali postupem doby noví členové. Vznikl tak Odbor turistiky Viktoria Žižkov, který i přes četné snahy státních orgánů o jeho likvidaci fungoval až do roku 1990, kdy se jeho nástupnickou organizací stal Klub českých turistů SK Viktoria Žižkov s registračním číslem 101009.

Klub českých turistů  SK Viktoria Žižkov má dnes asi 100 členů rozdělených podle zájmů do jednotlivých oddílů, které jsou vedeny zkušenými vedoucími a cvičiteli s potřebnou kvalifikací.

Podle evidence  členů klubem za dobu činnosti prošlo klubem asi za 30 let 1000 lidí, hlavně dětí.

 

Klub českých turistů SK Viktoria Žižkov je volným sdružením občanů se zájmem o přátelství, kulturu, historii, cestování a pobyt v přírodě. Ve svém programu vychází ze zásad ochrany přírody, skautingu a lesní moudrosti, využívá tradic Klubu českých turistů, řídí se jeho stanovami a doporučeními. Klub na základě smlouvy o součinnosti působí samostatně při SK Viktoria Žižkov, Praha 3, Velehradská ul. Je tvořen oddíly:

 

** pro seniory:      pěší turistika POT

** pro mládež:       chlapecký     - OSWEGO   TOM 50390

smíšený       - STOPAŘI   TOM 50316