Turistické mapy Klubu českých turistů

 

KČT navázal na svoje tradice a ve spolupráci s Vojenským kartografickým ústavem vydal novou edici osmibarevných turistických map, které jsou na podkladu odtajněných vojenských topografických map v měřítku 1:50 000 bez dosavadního záměrného zkreslení a obsahují nejčerstvější síť turistických značených cest a běžnou turisticko-vlastivědnou náplň a legendu. V pohraničních oblastech jsou zobrazena i území sousedních států. Vyšlo už všech 97 titulů, které pokrývají celé území České republiky.

 

Mapy můžete nakoupit v Informačním centru KČT, Praha 2, Fügnerovo nám. 3 nebo objednat u vedoucích oddílů.

Pro členy jsou ceny po předložení platného členského průkazu v současné době o 20% nižší Kč.

 

Využijte příležitost nové edice kvalitních map!