Pěší výlety na telefon

Druhotný program výletů oddílu pěší turistiky

 

Oddíl turistiky POT KČT Viktoria Žižkov zavedl tak zvaný druhotný program výletů. Jeho účelem je rozšířit nabídku výletů s vhodnými turistickými náměty i o sobotách mezi akcemi hlavního programu, ve snaze vyjít vstříc jednak těm, kterým jeden výlet za čtrnáct dní nestačí, a jednak těm, kteří se výletu hlavního programu nemohli zúčastnit. Tento program bude volnější a otevřenější než program hlavní a nebude se předem zveřejňovat. Bude snaha, aby měl určité širší tematické zaměření.

Trasa se bude určovat během předcházejícího týdne vždy do pátku 20:00 hodin, organizátor druhotného programu pan Václav Hásek nabídne zájemcům připravenou turistickou akci.

V roce 2009 až 2012 bylo takto uskutečněno 72 akcí.

Bude snaha vyjít vstříc i zvláštním přáním, a to podle pořadí, jak budou vznesena.

Podrobné informace o akcích a přihlášky u pana Háska na tel.: 222 964 796 nebo 603 809 687