Program výletů 1. oddílu TO TJ Viktoria Žižkov v roce 1977

 

 

29.1.

Výprava po zasněžených pláních kolem Prahy

 

 

26.2.

Přechod Hřebenů v zimě

 

 

5.3.

Běh do zámeckých schodů – pomoc při organizaci

 

 

26.3.

Druhá procházka Prahou – pokračování Královské cesty

 

 

2.4.

Zahájení 21. ročníku 100 JKM

 

 

23.4.

Procházka Chýňavským polesím

 

 

21.5.

Výlet do prostoru bývalých svatojánských proudů

 

 

4.6.

Výlet Hostomice – Kuchyňka – Baba – Stožec - Všeradice

 

 

17.7.

Dvoudenní soustředění TO na letních táborech

 

 

8.10.

Staré lomy u Karlštejna

 

 

5.11.

Napříč Českým krasem

 

 

3.12.

Prohlídka keltského hradiště na Závisti